Політика конфіденційності та захисту персональних даних | robot_dreams
Для відстеження статусу замовлення - авторизуйтесь
Введіть код, який був надісланий на пошту Введіть код із SMS, який був надісланий на номер
 
Код дійсний протягом 2 хвилин Код з SMS дійсний протягом 2 хвилин
Ви впевнені, що хочете вийти?
Сеанс завершено
На головну

Політика КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Чинна Політика КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

(далі – Політика) розроблена відповідно до вимог Директиви 2002/58/EC Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року щодо обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв'язку (Директива про конфіденційність та електронні засоби зв'язку) та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (далі – Закон).

Дана Політика встановлює порядок здійснення обробки персональних даних, що надаються клієнтами, які використовують сайт https://robotdreams.cc/uk  та його окремі сервіси для отримання або надання послуг (далі – Користувачі і Сайт відповідно). Політика визначає види збираних персональних даних, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Компанія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.

Компанія з великою повагою відноситься до конфіденційної (персональної) інформації без виключення осіб, які відвідали Сайт https://robotdreams.cc/uk , а також тих, хто користується сервісами, що надаються Сайтом; у зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупності відомостей про фізичне особі, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожного користувача.

Текст Політики доступний Користувачам в Інтернеті за адресою  https://robotdreams.cc/politics  У разі незгоди з умовами Політики Користувач має негайно припинити будь-яке використання сайту.

 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ І СКОРОЧЕННЯ

 1. Термінологія, що вживається в цій Політиці, означає таке:

 1. Персональні дані - Будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певній або фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

 2. Обробка персональних даних - Будь-яка дія або сукупність дій, вчинених з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 3. Автоматизована обробка персональних даних - Обробка персональних даних з за допомогою засобів обчислювальної техніки. Незважаючи на це, автоматизована обробка персональних даних не містить системи автоматичної обробки, у тому числі профілювання, що стосується Користувача створює правові наслідки, або які подібним чином суттєво впливають на Користувача.

 4. Поширення персональних даних - Дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб.

 5. Надання персональних даних - Дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи визначеному колу осіб.

 6. Блокування персональних даних - Тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).

 7. Використання персональних даних - Дії (операції) з персональними даними, вчинені Компанією з метою прийняття рішень або вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єкта персональних даних або інших осіб або іншим чином торкаються права та свободи суб'єкта персональних даних або інших осіб.

 8. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретного суб'єкта персональних даних;

 9. Знищення персональних даних - Дії, внаслідок яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 10. Онлайн-програма - Освітня програма, навчання за якою проводиться виключно з використанням дистанційних технологій на Онлайн-платформі Компанії, доступної по адресою:  https://robotdreams.cc/uk

 11. Онлайн-платформа - Програмне забезпечення Компанії, що являє собою набір взаємопов'язаних веб-сервісів та модулів, що становлять єдиний простір надання послуг споживачам у мережі Інтернет

 12. Безкоштовне заняття - Аудіовізуальний матеріал (вебінар), доступ до якого, а також до всіх матеріалів якого надається Компанією безкоштовно для всіх Користувачів, тих, хто зареєструвався для участі в такому вебінарі. Компанія проводить безкоштовні заняття для всіх зацікавлених користувачів. Безкоштовне заняття не є повністю або в частині освітньої програмою

 13. Угода користувача - Угода, розміщена в мережі Інтернет по адресою  https://robotdreams.cc/oferta  ,  пропозицією Компанії укласти угоду з будь-якою третьою особою, що використовує Сайт на умовах, передбачених Угодою користувача.

 14. Сайт - Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації у мережі Інтернет за мережевою адресою  https://robotdreams.cc/uk

 15. Особистий кабінет - Розділ Сайту, доступ до якого Користувач отримує після його реєстрації на Сайті за допомогою введення унікального логіну та паролю.

 16. Файли cookie - Дані, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, географічне розташування, інформація про браузер і вид операційної системи пристрої Користувача, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, використовуваних Користувачем, дата та час доступу до Сайту. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, доки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто вони зберігаються лише до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) та сторонні (встановлюються іншими сайтами).

 17. IP-адрес” — це числове позначення, яке використовується комп'ютерами в мережі для ідентифікації комп'ютера під час кожного входу в Інтернет.

2. Згода Користувача на обробку персональних даних Компанією

2.1.Користувач приймає умови Політики та дає Компанії поінформоване та усвідомлене згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених Політикою та Законом:

2.1.1. При реєстрації на Сайті - для персональних даних, які Користувач надає Компанії:

· шляхом заповнення форми для реєстрації, розташованої в мережі Інтернет Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленій галочці в полі “Я Приймаю умови Договору-оферти та погоджуюсь з політикою обробки персональних даних” у момент натискання кнопки “Зареєструватися”;

· шляхом авторизації з використанням персональних даних, зазначених Користувачем соціальних мережах чи електронних сервісах. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент натискання кнопки, що відображає обрану для авторизації соціальну мережу або Електронний сервіс.

Натискаючи вказану кнопку, Користувач дає згоду на передачу Компанії всіх персональних даних, зроблених ним загальнодоступними шляхом вказівки у профілі відповідної соціальної мережі або електронного обслуговування.

2.1.2. При внесенні або зміні персональних даних у розділі “Особисті дані”, “Мої інтересиrdquo; в особистому кабінеті - для персональних даних, які Користувач надає при редагуванні інформації в розділі “Особисті дані”, “Мої інтереси” в особистому кабінеті. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх нововнесених або змінених персональних даних у момент натискання кнопки “Зберегти”.

2.1.3. При заповненні форми зворотнього зв'язку - для персональних даних, які Користувач надає Компанії при заповненні форми зворотного зв'язку в мережі Інтернет на Сайті та електронних сервісів (Google і т.д.). Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних, внесених у поля форми зворотнього зв'язку, у момент натискання кнопки, що підтверджує відправлення заявки (кнопки можуть називатися "Надіслати", "Залишити заявку" та іншим аналогічним чином).

2.1.4. При оформленні підписки на отримання інформаційних та новинних матеріалів від Компанії  - шляхом заповнення форми для оформлення підписки на розсилку, розташованої в мережі Інтернет. Форма для оформлення підписка стає доступною після проходження процедури реєстрації. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленні галочки в nbsp;полі “Справжнім даю згоду на обробку персональних даних” в момент натискання кнопки “Підписатися”.

2.1.5. Запис на навчання за Онлайн-програмою шляхом заповнення полів заявки для оформлення записи на навчання, що розташована в мережі Інтернет. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленні галочки у формі “Запис на навчання” в момент натискання кнопки “Записатись”.

2.1.6. При надсиланні скан-копії заповненої форми згоди на обробку персональних даних електронною поштою – для персональних даних, які Користувач надає Компанії для здобуття на Сайті освітніх послуг за програмою додаткової професійної освіти. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент відправлення скан-копії згоди на адресу електронної пошти з доменним ім'ям @robotdreams.cc .

2.1.7. Запис на Безкоштовне заняття шляхом заповнення полів заявки для оформлення запису, розташованої у мережі Інтернет. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленні галочки у формі “Запис на навчання” в момент натискання кнопки “Записатися”.

2.1.8. При будь-якому використанні Сайту - для персональних даних, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент початку використання Сайту.

2.2.Згода Користувача на обробку Компанією його персональних даних діє з дня, надання згоди на їх обробку (п. 2.1. Політики), та протягом строку, необхідного для досягнення цілей обробки персональних даних (розділ 5 Політики).

2.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних у формі та порядку, у розділі 9 Політики.

3.Умови надання персональних даних Користувачем

Компанія виходить з того, що при наданні персональних даних на Сайті Користувач:

3.1. підтверджує , що має всі необхідні права, що дозволяють йому набувати собі цивільні права та самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність, у разі їх невиконання;

3.2. Вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Сайту, та підтримує надані персональні дані в актуальному стані.

3.3. У разі завантаження свого зображення через особистий кабінет Сайту - на безоплатний основі дає згоду на використання даного зображення в цілях, не пов'язаних із встановленням особи Користувача. Користувач зобов'язується не надавати фотографії третіх осіб як зображення Користувача.

3.4. Усвідомлює, що інформація на Сайті, розміщена Користувачем про себе, може ставати доступною для інших Користувачів Сайту, може бути скопійована та розповсюджена такими Користувачами в випадках та на умовах, зазначених у п. 6.7 Політики.

3.5. Ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою поінформовану та усвідомлену згоду з нею.

4. Персональні дані, що обробляються Компанією

4.1. До персональних даних Користувача, що обробляється Компанією, відносяться:

1. Прізвище, ім'я, по батькові;

2. Номер мобільного телефону;

3. Адреса електронної пошти;

4. Дані акаунтів у соціальних мережах та електронних сервісах (посилання на профілі Користувача в ВКонтакті, Facebook, Linkedin, Skype, Google, Twitter і т.п.);

5. Зображення;

6. Місце роботи;

7. Країна, місто;

8. Дата народження;

9. Професія;

10. Дані про досвід роботи та посаду;

11.IP-адрес;

12. Файли cookies;

13. Параметри и настройки інтернет-браузерів (User-agent).

4.2. Компанія захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“пиксель”):

IP адрес;

інформація з cookies;

інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

час доступа;

адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

реферер (адреса попередньої сторінки).

Під час відвідування Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості щодо трафіку користувача не обробляються та не зберігаються.

4.4. Компанія не збирає будь-якої інформації, щодо обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як то інформацію про расове чи етнічне походження, про політичних, релігійних чи світоглядних переконаннях, членстві у політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінальному покаранню, а також дані щодо здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних

4.5. Компанія збирає дані щодо статистики відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднаннях, трафіку, браузері користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

4.3. Будь-яка інша персональна інформація , не обумовлена ​​вище (історія відвідувань, використовувані браузери та операційні системи тощо) , підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню.

5. Використання файлів cookie

5.1 Компанія дбає про своїх користувачів та намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, і для цього Компанії необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги та інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії покращити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс та навігацію Сервісу.

5.2 Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовує такі категорії файлів cookie:

Строго необхідні файли cookie - потрібні для переміщення користувачем по веб-сторінці використання певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також здійснюють запам'ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку у тій самій сесії.

Експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Прикладами таких даних можуть бути такі метрики: час перебування на Сайті, найчастіше відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи та сервіси сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія тощо.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних завдань. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, та виключно для зазначених вище цілей.

Функціональні файли cookie - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Прикладами таких даних можуть бути такі метрики: ім'я користувача, фото у профілі, інформація за залишеними коментарями, мова сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація чи вибрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити приємнішими враження після відвідування ресурсу, вказані файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії із Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Прикладами таких даних можуть бути такі метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів під час переходів, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агенцій та партнерів із суміжних бізнесів для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Cookie-файли сторонніх сервісів та сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, що є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші.

Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу на те, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Усі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Умови використання Google Analytics - http://www.google.com/analytics/terms/ru.html

Керування файлами cookie:

Основні веб-браузери (наведені нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для Щоб їх вимкнути, скористайтесь функцією довідки у своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement

Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies

Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru

Opera — http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html

Safari for macOS — https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Важливо:

конфігурація параметрів файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися

Варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна лише при використанні файлів cookie;

вимкнення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту та неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Щоб звернутися до Компанії з використання файлів cookie, надішліть повідомлення електронною поштою на  support@robotdreams.cc

 

Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається та не поширюється у відкритому доступі, і навіть є власністю компанії, якій належить ресурс.

6. Цілі обробки персональних даних

6.1. Компанія обробляє персональні дані Користувачів виключно з такими цілями:

6.2.1. Реєстрація Користувача Компанією на Сайті, надання Користувачеві можливості повноцінного використання послуг Сайту.

6.2.2. Відображення профілю користувача на сайті в особистому кабінеті.

6.2.3. Встановлення та підтримання зв'язку між Користувачем та Компанією, консультування з питанням надання послуг, надання клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних із використанням Сайту.

6.2.4. Виконання Компанією зобов'язань перед Користувачем, який записався на навчання Онлайн-програмі, на Безкоштовне заняття, за угодами з Компанією

6.2.5 . Напрямок Компанією на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів.

6.2.6. Поліпшення якості обслуговування Користувачів та модернізація Сайту Компанія шляхом обробки запитів та заявок від Користувача.

6.2.7. Статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.

6.2.8. Розміщення на Онлайн-платформі Компанії, доступної за адресою: https://robotdreams.cc/uk, офіційних групах соціальних мереж та інших спільнотах Компанія в мережі Інтернет, інших рекламних та інформаційних джерел, з метою, не пов'язаних із встановленням особи Користувача:

· відеоматеріалів, отриманих у процесі надання послуг,

· залишених Користувачем відгуків про послуги, що надаються Компанією.

За користувачем залишається право відмовитись від розсилки. Тоді його ім'я та електронна адреса буде автоматично видалено з бази даних. Для цього достатньо одного кліку миші на відповідному пункті, який є у кожному отриманому листі.

7. Обробка персональних даних

7.1. Обробка та зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних сайту. Оскільки сервери Компанії розташовані в різних регіонах по всьому світу, інформація конкретного Користувача може оброблятися над країні, де він проживає. Рівень захисту інформації та законодавчі норми у цій сфері можуть відрізнятися у різних країнах. Незалежно від того, де саме здійснюється обробка даних Користувача, Компанія використовує одні й самі заходи забезпечення їх безпеки, описані у цій Політиці. Компанія також дотримується низки законодавчих норм у сфері передачі даних, серед яких рамкова угода між США та ЄС щодо конфіденційності EU-US Privacy Shield Framework, а також аналогічна угода між США та Швейцарією Swiss-US Privacy Shield Framework.

7.2. Персональні дані обробляються з використанням автоматизованих систем, винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконання вимог законодавства.

7.3. Обробка персональних даних Користувача включає здійснення Компанією наступних дій: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

7.4. Збирання персональних даних Користувача здійснюється у випадках, зазначених у п. 2.1 Політики.

7.5. Зберігання персональних даних здійснюється (залежно від того, яка подія настане раніше):

· до моменту їх видалення Користувачем у розділі “Мій профіль та програми” та “Налаштування” особистого кабінету;

· до моменту їх знищення Компанією - у разі надходження від Користувача відгуку згоди на обробку персональних даних або вимоги про знищення персональних даних;

· до моменту закінчення терміну дії згоди (п. 2.2 Політики) або досягнення цілей обробки персональних даних.

7.6. Уточнення персональних даних може здійснюватися Користувачем самостійно розділах “Особисті дані”, “Мої інтереси” Особистого кабінету або Компанією на вимогу Користувача.

7.7. Розповсюдження персональних даних може здійснюватись Компанією виключно в наступних випадках:

7.7.1. При обробці персональних даних з метою відображення профілю Користувача для інших Користувачів Сайту для підтримки комунікації, у тому числі під час надання послуг дистанційним способом. В в цьому випадку персональні дані Користувача можуть бути доступні Користувачам, зареєстрованим на Сайті відповідно до п. 2.1.4, 2.1.8.

7.7.2. З метою розміщення відгуків про послуги, надані Компанією, залишені Користувачами, у різних джерелах інформації.

7.7.3. З метою розміщення відеоматеріалів, отриманих у процесі надання послуг, у різних джерела інформації.

7.8. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних третім особам (Процесорам Компанії) з дотриманням таких умов:

· Третя особа забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці та використання; зобов'язується не розкривати іншим особам, а також не розповсюджувати персональні дані Користувачів без їхньої згоди.

· Третя особа гарантує дотримання наступних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки: використання засобів захисту; виявлення та фіксація фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів щодо відновлення персональних даних; обмеження доступу до персональних даних; реєстрація та облік дій з персональними даними; контроль та оцінка ефективності вживаних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.9. Знищення персональних даних здійснюється Компанією у таких випадках:

· видалення Користувачем персональних даних у розділі “Мій профіль та програми” та “Налаштування” особистого кабінету;

· надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних;

· отримання від Користувача вимог щодо знищення персональних даних;

· закінчення терміну дії згоди (п. 2.2 Політики).

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою Закону, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід'ємною змістом, у тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому приймає всі можливі заходи для захисту особистої інформації користувачів, що добровільно та усвідомлено передається останніми Підприємству.

7.10. Транскордонна передача персональних даних

Компанія зобов'язана переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується адекватний захист прав суб'єктів персональних даних до початку здійснення такої передачі.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних, може здійснюватися у випадках:

 • наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних;

 • виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Захист персональних даних

Компанія вживає необхідні та достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза регулювання Компанії.

 

Компанія надає доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних у відповідно до вимог Компанії.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно з інформаційною метою). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. В у зв'язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати особисті дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані. Більше читайте тут

9. Права Користувачів

Користувач має право:

9.1. На свій розсуд надавати Компанії персональні дані для їх обробки на умовах, зазначених у Політиці. При цьому деякі надані персональні дані є необхідними для укладання Угоди, і у разі їх не надання укладання такої Угоди користувача неможливе;

9.2. Самостійно вносити зміни та виправлення у свої персональні дані в розділіе “Особисті даніе”, “Мої інтереси” в особистому кабінеті за умов, що такі зміни та виправлення містять актуальну та достовірну інформацію;

9.3. Видаляти персональні дані шляхом редагування розділу “Особисті дані”, “Мої інтересі” в особистому кабінеті;

9.4. Вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими, або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також приймати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав;

9.5. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь на те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

9.6 Пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

9.7. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних, зокрема. подавати скаргу до наглядової установи;

9.8. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, що Вами надано Компанії відповідно до цієї Політики, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, що обробляються Компанією, будь ласка, звертайтесь до Компанії з електронній пошті support@robotdreams.cc/ .

9.9. Надсилати Компанії свої запити та вимоги, у тому числі щодо використання його персональних даних, а також відкликання згоди на обробку персональних даних. Звернення може бути направлено у письмовій формі за адресою Компанії (розділ 11 Політики); або електронною поштою (Документ повинен бути надісланий з адреси електронної пошти Користувача, зазначеної ним під час реєстрації на Сайті або договорі як уповноважена адреса електронної пошти), за адресою електронної пошти Компанії  support@robotdreams.cc . Компанія розглядає Звернення Користувачів, надає на них відповідь та/або здійснює необхідні дії в протягом 30 календарних днів з моменту отримання Звернення.

9.10. Крім перерахованих у цій Політиці прав Користувач має можливість реалізувати будь-яке передбачене Законом право.

10. Зміна Політики

10.1. Компанія залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення користувача про це вносити зміни та доповнення, у тому числі, за зміни вимог законодавства.

На Користувачі лежить обов'язок кожного використання Сайту знайомитися з текстом Політики.

10.2. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення у відповідному розділі сайту компанії. Продовження користування Сайтом або його сервісами після публікації нової редакції Політики означає прийняття Політики та її умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен негайно припинити використання Сайту та його сервісів.

10.3 . Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін. доповнень