Для відстеження статусу замовлення - авторизуйтесь
Введіть код, який був надісланий на пошту Введіть код із SMS, який був надісланий на номер
 
Код дійсний протягом 2 хвилин Код з SMS дійсний протягом 2 хвилин
Ви впевнені, що хочете вийти?
Сеанс завершено
На головну

ДОГОВІР ПУБЛИЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Великобританія

 

NEXT EDUCATION GROUP LIMITED надалі іменована Компанія, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства Великобританії, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування Веб-сайтом на зазначених нижче умовах:

 

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ  И СКОРОЧЕННЯ

1.1. Термінологія, котра використовується в данному Договорі, означає наступне:

1.1.1.   Авторизація - процесс аналізу программної частини Веб-сайту введенных Користувачем або Організатором Аутентифікаційних данных, за результатами якого визначається наявність права доступа до Особистої Сторінки та Сервісів Веб-сайту;

1.1.2.   Акцепт - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по реєстрації на Веб-сайті;

1.1.3.   Аутентифікаційні дані - унікальний ідентифікатор Користувача, котрий використовується для доступу до Особистої сторінки. До автентифікаційних даних належать логін Користувача пароль, адреси електронної пошти;

1.1.4.   Веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет у доменній зоні  https://robotdreams.cc/uk разом з інформаційними ресурсами у певній текстовій, графічній або звукових формах, що знаходяться у розпорядженні Компанії та забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;

1.1.5.   Доступ до заходу -  електронний лист, сформований компанією, в тому числі, але не виключно, за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного Заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь у вибраному ним Заході. Доступ до Заходу можливий також за допомогою Особистої сторінки Користувача;

1.1.6.   Интернет-сторінка (HTML-сторінка) - сторінка Сайту, совокупність інтегрованих программно-аппаратним способом інформаційнних матеріалів, включаючи текстові, графичні, призначені для публикації данних у мережі Інтернет як складової частини Веб-сайту;

1.1.7.   Законодавство - означає положення чинного законодавства Великобританії, які застосовуються до цього Договору;

1.1.8.   Захід - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі вебінару або онлайн консультації та інші дистанційні заходи подібного роду, які організовує Організатор за допомогою сервісів Веб-сайту;

1.1.9.   Заявка - волевиявлення користувача брати участь у конкретному Заході, оформлене за допомогою Веб-сайту, у порядку, встановленому Офертою;

1.1.10. Контент Веб-сайту - результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, у тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп'ютерні програми, програми та застосунки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відео-курси, інфографіка, фонограми, зображення, товарні знаки та знаки обслуговування, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети та інші об'єкти, що розміщуються на Веб-сайті;

1.1.11. Контент Заходу - вся інформація, яка становить зміст сеансу окремого Заходу, у тому числі, лайф-стрими, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб-сайту;

1.1.12. Користувач - особа, яка Акцептувала Оферту, що міститься в даному договорі публічної оферти та отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису якоюсь особою, яка не мала на то повноважень та за наслідки такого використання;

1.1.13. Несанкціонований доступ - використання Аутентифікаційних даних користувача третьою особою;

1.1.14.  Обліковий запис - Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача, що зберігаються на серверах Веб-сайту;

1.1.15.  Організатор - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є агентом та/або ліцензіатом Компанії та здійснює діяльність із залучення користувачів до участі у Заході, у т.ч. з правом приймати платежі за участь у Заході;

1.1.16. Особиста сторінка - Інтернет-сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Веб-сайту в результаті отримання Користувачем облікового запису, що містить Особисті данні;

1.1.17. Особисті дані - достовірна, повна та актуальна інформація, що дозволяє Компанії провести процедуру авторизації Користувача, добровільно та безоплатно розміщується Користувачем на Особовій сторінці. Ця інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Веб-сайті, порядок зберігання даних передбачено Політикою конфіденційності та обробки персональних даних;

1.1.18. Оферта - даний договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Користувачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору загалом, та містить умови використання Веб-сайту;

1.1.19. Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при здійсненні переказу коштів від Користувачів на рахунок Компанії/Організатора за Заходи, доступні для придбання на Веб-Сайті.

1.1.20. Реєстрація користувача - встановлена ​​Компанією процедура та результат внесення до бази зареєстрованих Користувачів їх особистих даних та/або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні та Особисті дані на основі яких Компанія надає Користувачеві доступ до Особової сторінки Користувача на Веб-сайті, і згодом доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації створюється Обліковий запис Користувача на Веб-сайті та Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор) Особистої сторінки;

1.1.21. Лектор – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є автором Заходу та особою, відповідальною за проведення Заходу;

1.1.22. Сервіси Сайту - функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.

1.2. Назви заголовків/розділів у цьому Договорі наведені виключно для зручності і не впливають на тлумачення цього Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) та містить усі суттєві умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів веб-сайту.

2.2. Компанія в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов'язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.

2.3. Веб-сайт компанії є майданчиком для розміщення заходів. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі у конкретному Заході, Компанія не є особою, відповідальною за проведення заходів. Усі зобов'язання щодо проведення Заходу, надання платних послуг виникають між Користувачем та Лектором та/або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі у конкретному Заході, Компанія не несе відповідальності за дійсність та можливість зобов'язань щодо проведення Заходів, а також за Контент Заходів несе Лектор обязательств, касающихся проведения Мероприятий, а также за Контент Мероприятий, несет Лектор одноосібно.

2.4. Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, є повним та беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2.5. Розклад, кількість та тривалість заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також вартість Заходів та інші суттєві обставини щодо проведення Заходів можуть публікуватися на Веб-сайті в режимі реального часу.

2.6. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Лектором, Компанія у взаємовідносинах з Користувачами діє від імені, але за дорученням Лектора, надаючи технічний супровід у реалізації Користувачам Доступу до Заходів.

2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. В разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

 

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА ВЕБ-САЙТІ

3.1. Надання Користувачеві Послуги можливі за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті (створенні Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного облікового запису). Обліковий запис (реєстраційний обліковий запис) повинен містити логін користувача (нікнейм (вигадане ім'я) або Ім'я Користувача), адресу його електронної пошти та пароль.

3.2. Реєстрація користувача на Веб-сайті є безкоштовною та добровільною.

3.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне та безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.

3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. В реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати нікнейм або справжнє ім'я, що діє адреса електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану електронну адресу пошти Компанією буде надіслано електронного листа, що містить посилання, перейшовши по якому Користувач підтвердить реєстрацію. Також, Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації Користувача за допомогою його чинного облікового запису (профілю) в одній із соціальних мереж, у порядку, зазначеному на Веб-сайті під час проходження процедури реєстрації.

3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Компанія приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем логін ім'я, нікнейм) та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача на Власну сторінку останнього на Веб-сайті.

3.6. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам та несе повну відповідальність за їх безпеку, самостійно обираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну та пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які з цього слідують.

3.7. Користувач відповідає за збереження в конфіденційності свого пароля. При виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов'язується в найкоротший термін повідомити Компанію про цю обставину.

3.8. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської картки. У разі появи таких запитів (на Веб-сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Веб-сайту та повідомити про це Компанію.

3.9. Компанія ніколи не надсилає Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або іншим чином повідомити Компанії або Організатору зазначений Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на веб-сайті у зашифрованому вигляді.

3.10.  У разі втрати Користувачем Аутентифікаційних даних для доступу на Веб-сайт, або при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації, повторне повідомлення Користувачеві загублених даних та/або зміна нікнейму або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням сервісів Веб-сайту, а також Компанію за письмовим запитом Користувача з зазначенням у такому запиті прізвища, імені та по батькові Користувача, нікнейму та/або ідентифікаційного номера Користувача,також з наданням на запит Компанії копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувачем участі у Заході (платіжного доручення, квитанції тощо). Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем під час реєстрації або запиту Користувача, причому Компанія зробить все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його особистих даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Користувача:

4.1.1. Користувач має право використовувати веб-сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Захід, а також шляхом отримання можливості брати участь у Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та/або Організатором та отримавши Доступ до Заходу.

4.1.2. Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим Компанією.

4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки лише у разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в термін не пізніше початку третього заняття. В цьому випадку, повернення сплачених Користувачем коштів здійснюється Компанією/Організатором.

4.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, яке регулює такі відносини.

4.2. Обов'язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі створення облікового запису (реєстрації) на веб-сайті.

4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайт, за винятком їх особистого використання.

4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета тощо). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуг з доступу до Веб-сайту та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, які не залежать від Компанії.

4.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Веб-сайту до початку користування сервісами Веб-сайту.

4.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь у Заходы Користувач зобов'язується заздалегідь, до подання Заявки, ознайомитися з такими способами та умовами оплати за допомогою комунікацій зі співробітниками Компанії/Організатора.

4.2.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Компанією/Організатором/Лектором для оформлення Заявки. Якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, у тому числі порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а за неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі у Заходах.

4.2.7. Користувач зобов'язується сплатити у повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі у Заході. Після такої оплати у Користувача виникає право брати участь у Заходах або скористатися іншою послугою, що надається Лектором.

4.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносятся вносяться до нього Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію.

4.3. Користувач при використанні Веб-сайту не має права:

4.3.1. Розміщувати на Веб-сайті та/або направляти кудись через/за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:

(I) що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права чи права зарубіжних країн; які містять загрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або громадський порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру, насильства як за участю неповнолітніх, так і без; що містять сцени жорстокого поводження з тваринами; що містять опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю та (або) здоров'ю, у тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

(II) порушують у тій чи іншій мірі честь і гідність та ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;

(III) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, що містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм або ідеологію расової переваги, інші соціальні патології

(IV) містять екстремістські матеріали, які пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або посібники щодо скоєння злочинних дій;

(V ) що містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(VI) що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок«бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;

(VII) які мають шахрайський характер;

(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю та (або) розвитку дітей;

(IIX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або будь-яким чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або їх здійсненні не допускаються.

4.3.2. Розміщувати на Веб-сайті та надсилати через/за допомогою Веб-сайту матеріали, які рекламою будь-яких товарів чи послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії. 

4.3.3. Завантажувати, надсилати або іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Закону про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. І тут обов'язок доведення те, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.

4.3.4. Зареєструватися від імені або замість будь-якої іншої особи.

4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача.

4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.

4.3.7. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, взлому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

4.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку особистих даних інших людей.

4.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії, є небажаною, відповідають цілям Веб-сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин небажана для розміщення на веб-сайті.

4.3.10. Використовувати роботів, програми-«павуки», програми-«скрапери» та інші автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.

4.3.11. Здійснювати дії, які несуть чи можуть нести надмірну чи непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильному роботі.

4.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, розповсюджувати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, які пропонуються на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії та відповідної третьої сторони.

4.3.13. Втручатись (намагатися втрутитися) у роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайт способами, не передбаченими цим Договором.

4.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використати для запобігання або обмеження доступу до веб-сайту або будь-якої частини веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання чи копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу, що міститься в ньому.

4.3.15. Розповсюджувати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам та/або іншу небажану інформацію.

4.3.16. Намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер із сервера, який обслуговує Веб-сайт.

4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.

4.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включаючи ім'я облікового запису, використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, що використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.

4.3.19. Формувати (виражати) попит чи пропозицію та досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватись зміст, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, що ображає мораль, що демонструє (або пропагандуючим) насильство та жорстокість, що порушують права на інтелектуальну власність, що пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійним, соціальним ознакам, що містять образи на адресу будь-яких осіб або організацій, що містить елементи (або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (або пропагандою) послуг сексуального характеру (зокрема під виглядом інших послуг), пояснює процедуру створення, виготовлення, розповсюдження, іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.

4.3.20. Порушувати права третіх осіб.

4.3.21. Видавати себе за іншу людину чи представника організації та/або спільноти без достатніх на це прав, включаючи співробітників Компанії, власника Веб-сайту та використовувати нші форми та методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в помилки інших Користувачів або Компанію.

4.3.22. Інакше порушувати норми чинного Законодавства.

4.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яке вчиняється ним на свій страх та ризик.

4.4.Незалежно і на додаток до інших положень цього Договору, при використанні Веб-сайту, до повної та виняткової відповідальності Користувача відносяться:

4.4.1.  Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Захода, що він створює, розміщує, завантажує, чи іншим чином передаєтретім особам через Веб-сайт, так само як і за отримання Контенту Заходу та будь-яка взаємодія з іншими користувачами через Веб-сайт, включаючи відповідальність за всі претензії, які пред'являються та можуть бути пред'явлені щодо переданого та/або прийнятого Користувачем Контенту Захода, за порушенняправ інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, а також у зв'язку з поширенням хибної інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, що дискредитує інших осіб тощо, а також за всі наслідки даних дій (включаючи будь-які збитки, які може зазнати Компанія).

4.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли у зв'язку або в результаті використання Веб-сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, учасниками приватної та/або комерційної та/або некомерційної діяльності Користувача через Веб-сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки та витрати, понесені в внаслідок взаємодії Користувача з третіми особами у зв'язку з використанням Веб-сайту.

4.4.3. Користувач відповідає за здійснення з використанням Веб-сайту діяльності, забороненої або такої, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії).

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право:

5.1.1 виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою підтримки та запобігання несанкціонованому доступу до Веб-сайту.

5.1.2 використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.

5.1.3 консультувати Користувача під час оформлення /підтвердження / оплати вартості участі у Заході, у тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонного номера, вказаного Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті.

5.1.4 будь-коли змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Веб-сайті, не пізніше 3х робочих днів із дня її прийняття/внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін та/або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне та повне прийняття та згоду Користувача з такими змінами та доповненнями.

5.1.5 переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з нього відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

5.1.6 у разі порушення Користувачем умов цієї Оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис Користувача або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням електронною поштою або за допомогою Особової сторінки або без повідомлення.

5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки та факт здійснення успішної оплати вартості участі у Заході. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказаний Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, що містить відповідну підтверджуючу інформацію.

5.3. Компанія не зобов'язана проводити оновлення та/або покращення та/або вдосконалення та/або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право у будь-який час та з будь-якої причини змінювати або припиняти, або зупиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості та обмеження використання Веб-сайту, а також вводити та змінювати порядок використання веб-сайту.

5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки відповідно з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавством.

5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках веб-сайту у загальнодоступній формі.

 

6. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАХОДІВ

6.1. Користувач отримує доступ до сервісів Веб-сайту та Заходів за наявності у нього технічної можливості користуватися цим доступом.

6.2. Компанія має право змінити веб-додаток, який забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс Заходу) та програмне забезпечення Заходу, а також змінювати вимоги технічного та програмного забезпечення, які повинні використовуватись Користувачем для отримання послуг. При всіх та будь-яких із зазначених змін цей Договір діятиме щодо таких змін, за винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.

6.3. Інформація про конкретні Заходи та/або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходів та/або про безкоштовне характері проведення Заходів, специфікація вимог та/або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходів, інші відомості або вимоги, які мають та/або можуть бути повідомлені Користувачеві відповідно до цього Договору або вимог Законодавства вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені відомості:

6.3.1. опубліковані на Веб-сайті компанії;

6.3.2. доведені до відома Користувача під час укладання Договору в тексті Договору;

6.3.3. доведено до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих на електронну пошту Користувача, вказану ним під час реєстрації;

6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;

6.3.5. доведено до відома Користувача під час його звернення за контактними адресами та телефонами Компанії;

6.3.6. доведено до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, у тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

6.4. Доступ користувача до участі у Заході, інформація про який розміщена на Веб-сайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі в такому Заході, порядку та способом, зазначеним у цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомлені Користувачеві іншим чином.

6.5. Участь у Заході підтверджується оформленням Заявки, яка полягає у виконання кінцевої послідовності дій:

(I) натисненні (клік) на інформаційне вікно обраного Заходу,

(II) переходом на сторінку зазначеного Заходу на Веб-сайті,

(III) натисканням кнопки «Записатися» та

(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Компанією/Організатором окремого заходу.

Оплата проводиться протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подання Заявки, але в будь-якому у випадку, не пізніше початку Заходу.

6.6. Доступ до Заходу надається Користувачеві шляхом надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти Користувача, вказану ним під час реєстрації на Веб-сайт. Також інформація про запланований та проведений Захід відображається на Особистій сторінці Користувача у розділі «Персональні заходи». Вхід до Особистої сторінки здійснюється Користувачем шляхом введення адреси електронної пошти (або логіна Користувача) та пароля, та натисканням слова «Увійти».

6.7. Оформлення Заявки за допомогою Веб-сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з'єднання та обліку вартості (білінгу) у складі Веб-сайту. Будь-які дії Користувача з передплати/відмови від Заявки має рівнозначну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду у письмовій формі.

6.8. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, незалежно від способу та/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.

6.9. Часом скоєння будь-яких дій (угод) у межах цього Договору є британський час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково у угодах між Сторонами.

6.10. У разі, якщо після завершення процедури оплати вартості участі в Заході, але в жодному разі не пізніше дня початку Заходу, Користувач з тієї чи іншої причини не отримав Доступ до Заходів, йому необхідно звернутися в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншому номеру, зазначеному на Веб-сайті.

6.11. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача у Заході, при цьому Компанія/Організатор/Лектор не зобов'язаний повертати внесену плату у разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем у коментарях чи іншим чином під час Заходу інформації, забороненої п.4.3.1 цього Договору, у тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вирази або іншим чином ображає інших учасників Заходу або Лектора, публікація інформації, яка не стосується тематики Заходу або публікації рекламної інформації.

6.12. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході у разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у Заході третім особам, у тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі Користувача в даному Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у Заході. Використання інформації та матеріалів допускається лише у особистих цілях та для особистого використання Користувача. Доступ Користувача до участі у Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача за кожним індивідуальним посиланням.

6.13. Можливість скасування/перенесення Заходу встановлюється відповідним Лектором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та/або неналежне виконання Лектором своїх зобов'язань.

6.14. У разі відміни Заходу з вини Лектора, а також, якщо Користувач відмовився від участі у Заході через перенесення Лектором даного Заходу, Лектор зобов'язаний відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь у такому заході.

6.15. Користувачеві, який бажає відмовитися від участі у заході з причин, що не залежать від Компанії/Організатора/Лектора даного Заходу, якщо можливість такої відмови передбачена відповідним Лектором, відшкодовується вартість участі у заході, оплаченої Користувачем, за вирахуванням витрат, фактично понесених Компанією/Організатором/Лектором.

6.16. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси Інтернету. Акцептуючи Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.

 

7. ЦІНА, ПОРЯДОК І ФОРМА РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходу, розміщеного в платномі доступі на Веб-сайті, здійснюються між Користувачем та Компанією/Організатором безпосередньо.

7.2. Компанія залишає за собою право приймати кошти від Користувачів за використання окремого Контенту Веб-сайту, право інтелектуальної власності чи ліцензія, яка належить Компанії, і навіть за Заходи, організовані безпосередньо Компанією.

7.3. Ціни вартості участі у заході вказуються на Веб-сайті для кожного заходу окремо в момент відкриття збору заявок на участь у конкретному заході, або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.

7.4. Користувач перераховує кошти Компанії/Організатору Заходу у розмірі вартості участі у Заході, у порядку 100% передоплати.

7.5. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті відповідно до виставленого Компанією/Організатором рахунком. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговувачем Користувача банком або банками-кореспондентами, що сплачуються Користувачем.

7.6. Спосіб оплати визначається Компанією/Організатором та доводиться до відома Користувача шляхом надсилання електронного повідомлення або іншим обраним Організатором способом.

7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і кий доступний на Веб-сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Веб-сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються. 

7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Веб-сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень та внесення змін до цього Договір.

7.9. При вибраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім'я власника платіжної картки та дає згоду Компанії / Організатору / Платіжній Системі на обробку своїх персональних та платіжних даних, щодо переказу коштів за обране Захід.

7.10.   Вибравши та підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Організатора / Платіжну систему списати із зазначеної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний метод оплати, повну вартість участі у заході, зазначену на Веб-сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої ​​конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноваження зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (I) оплати вартості участі у Заході, (II) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, та (III) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює та погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій. 

7.11.   Компанія має право запитати у Користувача, а Користувач зобов'язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних із оплатою вартості участі у Заході, із поверненням коштів у випадках, передбачених Законодавством, а також на вирішення інших спірних фінансових питань.

7.13. При створенні/оформленні заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим їх списанням. Списання коштів із платіжної картки може відбуватися Компанією або Організатором. Користувач зобов'язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним у будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, всі обмеження та ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку). 

7.13. Днем оплати вважається день надходження коштів на банківський рахунок отримувача коштів.

7.14. У випадку, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, кошти, отримані Компанією/Організатором від Користувача як оплата участі в такому Заходи, що підлягають поверненню Користувачеві протягом 30 днів з дати скасування Заходу або можуть бути зараховані у рахунок оплати іншого Заходу.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ

8.1. Зважаючи на те, що під час укладання цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (беручи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений із Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії, текст якої розміщено на Сайті Компанії за адресою: https://robotdreams.cc/politics , повністю усвідомлює свої права та обов'язки, що випливають з цієї Політики та Законодавства, що надаються Компанією гарантії та відповідальність Компанії та Користувача, що випливають з цієї Політики, та приймає умови цієї Політики.

 

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1.   Контент Веб-сайту та Контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або використовується нею на підставі належно оформленої згоди третіх осіб та підлягає охороні відповідно до Закону. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації з комерційною метою без отримання прямої згоди Компанії такі дії забороняється.

9.2.   Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності компанії. Усі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією

9.3.   Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходу регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов під час завантаження такого програмного забезпечення.  Якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходу виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плату за використання такого програмного забезпечення Заходу включено у вартість участі у Заході. Усі права на програмне забезпечення Заходу, включаючи авторські та інші виключні права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за Компанією та/або виробником програмного забезпечення Заходу.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків у будь-якому випадку не може перевищувати вартість участі у Заході, який проводився з використанням Веб-сайта. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, втрачену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

10.2. Інформація, що розміщується на Веб-сайті з конкретного заходу, а також Контент Захода, що додається на Веб-сайт Компанією Компанія не несе відповідальності за достовірність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що публікується Лектором та/або третіми особами на Веб-сайті. Компанія не підтримує і не підтверджує жодної інформації, розміщену Лектором та/або третіми особами на Веб-сайті. Користувач розуміє та погоджується, що, використовуючи Веб-сайт, він може отримати інформацію, яка є суб'єктивною, оцінною і має спірний характер

10.3. Компанія не несе відповідальності за недотримання Лектором умов проведення Заходів, оскільки відповідальність за проведення заходів повністю несе Лектор.

10.4. Компанія не проводить перевірку розміщеної Лектором інформації та не може гарантувати повну відсутність неточностей у ній, у зв'язку з чим не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові та/або недостовірні дані про Захід, так само як і за заподіяну Користувачеві шкоду та/або збитки через наявність помилок або неточностей в отриманій Користувачем інформації.

10.5. Якщо Користувач з причин, що не залежать від Компанії, не використовував своє право участі у Заходах, то зобов'язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі та в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайне та невідворотне за цих умов обставина (непереборна сила), у тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету чи телекомунікацій; чи державних обмежень. При цьому, термін виконання зобов'язань по Договору відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.

11.2. Якщо обставини, зазначені у п. 11.1. цього Договору, триватимуть понад 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по справжньому Договору Сторона, чиє право порушено, надсилає письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

12.2. Усі претензії (скарги) користувача до Компанії щодо використання Веб-сайту повинні надсилатися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, зазначену в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим подальшим надсиланням оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, зазначену в цьому Договорі. Строк розгляду претензії (скарги) користувача Компанією становить 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після якої Компанією приймається одне з наступних рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) та про відмову в її задоволенні; (ii) про повне або часткову згоду з претензією (скаргою) та про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчістю та підсудністю встановленою вимогами чинного Законодавства.

 

13. ПОРЯДОК НАПРЯМКИ (ВІДПРАВЛЕННЯ) ПОВІДОМЛЕНЬ

13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами один одному так:

13.1.1. від Компанії Користувачеві - шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувач при реєстрації на Веб-сайті або розміщення на Особовій сторінці користувача на Веб-сайт, доступний лише Користувачеві, якщо інше не передбачено у відповідному пункті справжньої угоди;

13.1.2. від Користувача до Компанії - шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану у цій Оферті. Письмові звернення, надіслані Користувачем на адресу Компанії, мають бути підписано Користувачем. Письмові звернення, не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

 

14. ІНШІ УМОВИ та застереження

14.1.   Умови даної Оферти діють до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.

14.2.   Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виявляється у реєстрації користувача на Веб-сайті, і діє до моменту його припинення однією із Сторін.

14.3.   Цей Договір може бути розірваний у будь-який момент за згодою Сторін.

14.4.  

14.5.   У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) письмово, розірвання договору в односторонньому порядку однієї із Сторін провадиться шляхом спрямування відповідної письмової заяви іншою Стороною.

14.6.   Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші заходи, доступ до яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови, що така згода може бути відкликано Користувачем у будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення на адресу Підприємства.

14.7.   Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючим законодавством.

14.8. Компанія дозволяє створювати та публікувати освітні курси будь-якій особі будь-якій точці світу. Модель Веб-сайту не передбачає юридичної перевірки або контролю Заходів та Компанії немає повноважень визначати законність матеріалів Заходів. Компанія не здійснює редакційний контроль Заходів, доступних на Веб-сайті, а отже, жодним чином не гарантує дійсність, актуальність, точність чи достовірність Заходів. Якщо ви зареєструєтеся на Захід, ви покладаєтеся на інформацію, представлену Лектором, на власний ризик.

 

Використовуючи Послуги, ви можете зіткнутися з матеріалами, які ви можете порахувати образливими, непристойними чи сумнівними. Компанія не несе відповідальності за приховування таких матеріалів від вас і не несе відповідальності за надання вам доступу чи реєстрації на будь-який Захід у межах, допустимих відповідно до чинного Законодавства. Це також відноситься до будь-яких заходів, що стосуються питань здоров'я, добробуту та фізичних вправ. Ви визнаєте ризики та небезпеки, пов'язані з характером Заходів такого типу, і при реєстрації на такі Заходи ви добровільно приймаєте на себе такі ризики, у тому числі ризик хвороби, травми, втрати працездатності чи смерті. Ви приймаєте на себе всю відповідальність за ваші рішення, які ви прийняли до, під час та після вашої реєстрації на Захід.

 

Якщо ви безпосередньо взаємодієте з Лектором, ви повинні бути обережними при передачі тієї чи іншої персональної інформації. Компанія не може контролювати дії Лекторів щодо інформації, отриманої від інших користувачів на Веб-сайті. Ви не повинні ділитися вашою електронною поштою або іншою персональною інформацією про вас заради вашої власної безпеки.

 

Компанія не наймає та не приймає на роботу Лекторів, та Компанія не несе відповідальності за взаємодію між Лекторами та Користувачами. Компанія не несе відповідальності за суперечки, претензії, збитки, травми чи збитки будь-якого роду, які можуть виникнути внаслідок або через поведінку Лекторів або Користувачів.

 

Може статися так, що сайт не буде працювати або у зв'язку з плановим обслуговуванням або внаслідок будь-яких неполадок на Веб-сайті. Може статися так, що один з Лекторів зробить заяви щодо проведеного ним Заходу, які вводять у оману. Може також статися, що Компанія зіткнеться з питаннями безпеки. Це лише приклади. Ви приймаєте і погоджуєтесь з тим, що ви не будете пред'являти регресивні вимоги щодо Компанії у всіх цих випадках, якщо щось піде не так. Висловлюючись юридичною, більш точною мовою, Послуги та матеріали надаються за умови "як є" та "як доступно". Компанія/Організатор не робить жодних заяв та не дає гарантії щодо придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності наданих Послуг або їх матеріалів, а також у явному вигляді відмовляється від будь-яких гарантій або умов (явних або на увазі), в тому числі мається на увазі гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, правового титулу та непорушення прав інтелектуальної власності. Компанія/Організатор не дає жодних гарантій, що ви отримаєте конкретні результати від участі у заході. Участь у Заході (у в тому числі будь-яких матеріалів) здійснюється виключно на ваш власний ризик.

 

Компанія може вирішити припинити надання певних функцій веб-сайту в будь-який час та з будь-якої причини. За жодних обставин Компанія/Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки внаслідок такого припинення дії або відсутність доступу до таких функцій.

 

15. Відомості про компанію

NEXT EDUCATION GROUP LIMITED

Company number 12073324

Correspondence address: PO Box PL19 8JX, 17 Montgomery

Drive, Tavistock, United Kingdom, PL19 8JX

Адреса електронної пошти: info@robotdreams.cc