курс-професія

Frontend Developer

Опануйте сучасний стек навичок Junior Frontend Developer і додайте 2 пет-проєкти у портфоліо.

ДАТА:
січень - червень

 

ТРИВАЛІСТЬ:
41 заняття
[щовівторка та щочетверга]

Frontend Developer — професія, яка поєднує дизайн та програмування. Розробники зовнішніх інтерфейсів пишуть код та втілюють аспекти UI/UX, аби сайти та застосунки були функціональними та естетично привабливими.

 • Курс Frontend Developer враховує сучасні потреби ринку та скіли, які підвищують шанс на отримання оферу — від верстання інтерфейсів завдяки HTML/CSS до написання коду на JavaScript та підвищення продуктивності за допомогою ReactJS та Next.js

   

ЛЕКТОР:

Андрій
Римарук

 • Senior JavaScript Frontend Developer у Welltech, ех-JavaScript Software Engineer в Ciklum
 • Починав свій шлях в IT як Freelance Web Designer і дійшов до позиції Senior Frontend Developer у Welltech — компанії, що створила застосунок з 200+ мільйонів завантажень
 • Займався розробкою B2B-систем у сегментах Auto Motive та Air Transportation
 • Успішно склав сертифікаційний екзамен CIW JavaScript Specialist та підтвердив рівень Senior
 • У ролі професійного хобі займається вивченням AWS, Google Cloud, Python та Go

ПРОГРАМА

 • 01

  1 заняття Запис

  Frontend/HTML/CSS/JS/GIT

  • Розумітимете роль та функції Frontend-розробника
  • Розглянете технології та мови — HTML / CSS / JavaScript
  • Ознайомитеся з інструментами розробки — IDE, DevTools
  • Дізнаєтеся, що таке система контролю версій Git
 • 02

  2 заняття 1,5 години

  Вступ. Основи Web-розробки

  • Дізнаєтесь основні принципи роботи веббраузерів
  • Зрозумієте значення кросбраузерності та основні відмінності в інтерпретації ними
  • Розрізнятимете завдання веброзробника, пов'язані з роботою в клієнтській частині вебзастосунків
  • Розумітимете принцип роботи із системою контролю версій Git
  • Матимете актуальний акаунт на GitHub та створений репозиторій для роботи з курсом
 • 03

  3–4 заняття 3 години

  Мова розмітки HTML

  • Створюватимете структуру HTML-документа, включно із заголовком, тілом, розділами, абзацами, списками та формами
  • Використовуватимете семантичну розмітку
  • Застосовуватимете різні теги та атрибути для форматування тексту, створення посилань, вставки зображень та інших елементів
 • 04

  5–6 заняття 3 години

  Основи розробки на JavaScript

  • Вивчите основи JS, навчитеся працювати із function, callbacks, prototype, а також із глобальними об’єктами document, window, navigator
  • Дізнаєтеся, що таке HTML5 API та доступні його різновиди
  • Застосовуватимете кожен із запропонованих API
 • 05

  7–9 заняття 4,5 години

  Робота з CSS

  • Знатимете різні типи відтворення, методів позиціювання
  • Працюватимете з текстом, кольором, фоном та технологією Flexbox
 • 06

  10–11 заняття 4,5 години

  Анатомія вебзастосунків. Основи принципів UI/UX

  • Створюватимете макети зі статичною або адаптивною сіткою (layout anatomy)
  • Орієнтуватиметеся в принципах UI/UX-дизайну
  • Проєктуватимете зручну для сприйняття розмітку вебзастосунку (сайту)
 • 07

  12–13 заняття 3 години

  Робота з SASS (SCSS) препроцесором

  • Використовуватимете пакетний менеджер yarn для встановлення пакетних залежностей, додаткових бібліотек, модулів
  • Підключатимете SASS-препроцесор до проєкту, використовуватимете змінні, міксини, цикли та інші функціональності SCSS
 • 08

  14–15 заняття 3 години

  Вступ до розробки на JavaScript

  • Використовуватимете структуру коду, змінні, типи даних
  • Здійснюватимете логічні порівняння та ухвалюватимете рішення на основі результатів цих порівнянь
  • Виконуватимете операції або обробку даних на основі визначених умов
  • Матимете знання щодо створення функції, а також функцій, які можна призупинити й відновити під час виконання
  • Знатимете, як використовувати обробники подій (event handlers)
 • 09

  16 заняття 1,5 години

  Поглиблення в розробку на JavaScript: структури даних

  • Працюватимете з різними типами структур даних, як-от масиви (Array), об'єкти (Object)
  • Створюватимете багаторівневі структури даних, наприклад, масиви об'єктів або об'єкти, що містять інші об'єкти
  • Використовуватимете об'єкти Set, Map та Object для збереження та обробки даних
  • Зможете маніпулювати з масивами, використовуючи методи, як-от push, pop, shift, unshift, splice
  • Використовуватимете об'єкт Reflect для виконання різних операцій: створення нових об'єктів, виклик методів, отримання та встановлення властивостей тощо
 • 10

  17 заняття 1,5 години

  Поглиблення в розробку на JavaScript: робота з мережею

  • Розроблятимете базове RESTful API, використовуючи різні HTTP-методи, як-от GET, POST, PUT, DELETE
  • Орієнтуватиметесь, які URL-шаблони використовують для маршрутизації запитів
  • Використовуватимете Fetch API для відправлення HTTP-запитів з клієнтської сторони вебзастосунку
  • Працюватимете з Promise для управління асинхронним кодом
  • Використовуватимете async-await для зручного написання асинхронного коду
  • Налагоджуватимете мережеві запити за допомогою DevTools
 • 11

  18 заняття 1,5 години

  ООП-програмування

  • Зрозумієте основні концепції ООП — класи, об'єкти, спадкування, поліморфізм, інкапсуляція
  • Використовуватимете кожну концепцію на практиці
 • 12

  19 заняття 1,5 години

  Патерни проєктування

  • Знатимете основні патерни проєктування, які допомагають розробляти ефективний і підтримуваний код
  • Розумітимете значення патернів у проєктуванні вебзастосунків
 • 13

  20 заняття 1,5 години

  Принципи програмування

  • Ознайомитеся з принципами програмування
  • Матимете достатньо знань, щоб писати чистий та зрозуміли код
  • Знатимете, як не допустити повторень у своєму коді, аби зекономити час та ресурси на розробку
 • 14

  21 заняття 1,5 години

  Методи генерації вебсторінок

  • Розрізнятимете типи вебрендерингу
  • Знатимете, у яких випадках краще застосовувати той чи інший тип
 • 15

  22 заняття 1,5 години

  Основи розробки на ReactJS

  • <
  • Розумітимете структуру React-застосунку та його основних компонентів
  • Працюватимете з JSX (розширення синтаксису JavaScript) для опису інтерфейсу користувача
 • 16

  23–24 заняття 3 години

  Поглиблення в розробку на ReactJS

  • Розумітимете роботу із хуками, чітко розрізнятимете їхні типи за призначенням
  • Набуде навичок у створенні Custom Hooks
  • Вмітимете працювати з React Router
 • 17

  25 заняття 1,5 години

  Розробка на ReactJS. Знайомство з бібліотекою Redux

  • Розумітимете глобальний та локальний контекст у ReactJS
  • Матимете знання про бібліотеку Redux та її використання для керування станом застосунку
 • 18

  26–27 заняття 3 години

  UI/UX-фреймворки

  • Працюватимете з Bootstrap та Tailwind CSS, використовуватимете їх у розробці вебінтерфейсів
 • 19

  28–30 заняття 4,5 години

  Розробка на JavaScript: створення вебзастосунку

  • Матимете практичні навички та рекомендації щодо розробки SPA-застосунку на рівні реального вебзастосунку з використанням ReactJS
  • Застосовуватимете SCSS та фреймворк Tailwind (або Bootstrap)
  • Використовуватимете CSR (Client-Side Rendering)
  • Розробите повноцінний single-page application із керуванням стану та використанням CSS Framework
  • я и использованием CSS Framework
 • 20

  31–32 заняття 3 години

  Огляд JavaScript Server-Side. Знайомство з фреймворком Next.js

  • Розумітимете принципи серверного рендерингу та можливостей Next.js для побудови універсальних вебзастосунків
  • Відрізнятимете особливості Data Fetching: getServerSideProps, getStaticProps, getStaticPaths. Знатимете, для чого і коли використовувати кожен з них
  • Знатимете роутинг Next.js
  • Описуватимете внутрішнє API для повернення JSON-даних із сервера
  • Матимете навички в оптимізованому використанні картинок на рівні SSR із Next.js
  • Працюватимете із Lazy Loading, кешуванням
 • 21

  33–35 заняття 4,5 години

  JavaScript Server-Side. Практика на Next.js

  • Працюватимете з розробкою server-side application з використанням Next.js
  • Підключатимете фреймворки для стилізації типу Tailwind, а також проводитимете налаштування кастомних тем
  • Розберетесь із роботою маршрутизатора на практиці та роботою кешування на рівні фреймворку
  • Матимете практичні навички використання SSR, CSR
 • 22

  36 заняття 1,5 години

  Vercel. Публікація готового проєкту

  • Створюватимете git-репозиторію з підключенням до системи деплойменту
  • Налаштовуватимете деплоймент репозиторію із вебзастосунком на рівні Vercel
  • Матимете навички застосування змін через Pull Request у GitHub
 • 23

  37 заняття 1,5 години

  Підбивання підсумків / Поширені запитання на технічній співбесіді

Реєстрація

 

 
 
 
Реєструючись, ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.