Онлайн-курс "Математика і статистика для Data Science" | robot_dreams

Використовуйте математичні методи й теорії для обробки Big Data

Математика та статистика для Data Science

Наталія Кеес, Data Scientist у Airbus

Бібліотеки Python для аналізу даних

ТРИВАЛІСТЬ:

18 онлайн-занять
щовівторка та щочетверга

Курс, на якому ви навчитеся проводити статистичний аналіз даних за допомогою Python та розвинете математичне мислення для розв’язання реальних завдань Data Science. У результаті — ухвалюватимете рішення на основі цифр, а не абстрактних гіпотез.

 • Результати після курсу:

   

  • обробляєте, аналізуєте та візуалізуєте дані за допомогою Python і його бібліотек

  • використовуєте в роботі основні математичні методи й теорії з обробки даних

  • інтерпретуєте результати аналізу, знаходите та коригуєте помилки

  • описуєте реальні процеси та завдання математичною мовою

  • будуєте та перевіряєте статистичні гіпотези

  • ухвалюєте правильні рішення на основі аналізу даних

 • У фіналі курсу презентуєте проєкт — результати аналізу на основі одного з математичних методів, який оберете самостійно.

До програми курсу входять:

 1. СИЛЬНИЙ КОНТЕНТ

  Опануєте основи наукового та математичного мислення, а також засвоїте математичні методи й теорії, потрібні для обробки даних.

 2. ІНСТРУМЕНТИ

  Використовуватимете бібліотеки NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, scikit-learn, scipy.stats.

 3. ПРАКТИКА

  У фіналі навчання презентуєте курсовий, де використаєте методи наукового та статистичного аналізу.

 4. КАР’ЄРА

  Набудете фундаментальних знань з математики, які допоможуть розвиватися в Data Science та розуміти алгоритми машинного навчання.

ЛЕКТОР:

Наталія
Кеес

 • Data Scientist в Airbus
 • має 5+ років досвіду в Data Science
 • створює системи штучного інтелекту для обробки природньої мови
 • будує пошукові системи та розумні асистенти для автоматизації процесів
 • працювала в Data Science проєктах у сферах науки, страхування, машинобудування

Програма курсу:

 • 01

  Python для аналізу даних: part 1

  • Навчитеся запускати код у Jupyter Notebook
  • Проведете базові операції над числами та простими структурами даних
  • Застосуєте цикли for та while
  • Зрозумієте, як поєднання «математика + Python» допоможе вам у роботі
 • 02

  Python для аналізу даних: part 2

  • Під’єднаєте бібліотеки Python
  • Навчитеся оперувати даними за допомогою бібліотек NumPy та Pandas
  • Візуалізуєте дані та інтерпретуєте результати за допомогою бібліотек Matplotlib та Seaborn
 • 03

  Дескриптивна статистика

  • Застосуєте моду, медіану, середнє значення та середньоквадратичне відхилення для аналізу даних
  • Візуалізуєте результати аналізу та опишете дані
  • Навчитеся працювати з бібліотеками Matplotlib, Seaborn та Plotly
 • 04

  Теорія множин

  • Дізнаєтеся, що таке множини та навіщо вони потрібні
  • Використаєте матриці та вектори для аналізу даних за допомогою NumPy
  • Застосуєте операції над множинами в роботі з даними
  • Навчитеся читати математичні позначення інтегрального та диференціального числення
  • Дізнаєтеся, як використовувати діаграми Венна для аналізу проблем
 • 05

  Теорія ймовірності

  • Дізнаєтеся, що таке ймовірність та умовна ймовірність
  • Виконаєте прості завдання на ймовірність
 • 06

  Випадкові величини та розподіли

  • Застосуєте теорему Баєса в щоденному житті під час ухвалення рішень
  • Дізнаєтеся, що таке розподіл та як він пов’язаний з імовірністю
  • Зрозумієте, що таке математичне очікування та дисперсія
  • Навчитеся аналізувати проблеми та завдання в робочому контексті
  • Опишете завдання за допомогою математичного очікування, дисперсії та коефіцієнта ексцесу
 • 07

  Залежність між випадковими величинами

  • Зрозумієте відмінність між кореляцією та причинністю
  • Навчитеся аналізувати й використовувати в роботі діаграми розсіювання для аналізу кореляції
  • Дізнаєтеся, що таке математичне очікування, дисперсія, коваріація та кореляція
 • 08

  Основні розподіли

  • Розглянете основні розподіли, навчитеся їх застосовувати
  • Визначите, який розподіл описує вашу проблему
  • Використаєте бібліотеку stats
 • 09

  Дані. Статистика. Вибірка

  • Дізнаєтеся, що таке статистика та які проблеми вона розвʼязує
  • Розглянете методи вибірки
  • Навчитеся планувати та робити збірку даних
 • 10

  Точкова оцінка

  • Зрозумієте, що таке точкова оцінка
  • Дізнаєтеся, як працює метод максимальної вірогідності
  • Використаєте прості статистики для оцінювання пропорцій та середніх значень
 • 11

  Інтервальна оцінка

  • Розглянете, що таке довірчий інтервал
  • Інтерпретуєте довірчий інтервал
  • Навчитеся будувати довірчі інтервали для простих проблем та зрозумієте, у яких випадках вони не працюють
 • 12

  Перевірка статистичних гіпотез

  • Дізнаєтеся, що таке P-значення та як його інтерпретувати
  • Розберетеся у типах помилок
  • Сформулюєте статистичні гіпотези
  • Перевірите прості статистичні гіпотези різними методами
 • 13

  Аналіз якісних даних

  • Навчитеся аналізувати якісні дані
  • Зрозумієте, як будувати й аналізувати таблиці сполученості
  • Перевірите адекватність моделі за допомогою chi-square та бібліотеки stats
 • 14

  Статистика на практиці

  • Навчитеся розпізнавати можливу помилку в аналізі та коригувати її
  • Дізнаєтеся, як проводити поправку під час перевірки множин гіпотез
 • 15

  Регресійний аналіз

  • Сформулюєте проблему для лінійної регресії
  • Навчитеся використовувати scikit-learn для регресійного аналізу даних
  • Дізнаєтеся, як перевіряти результат регресійного аналізу на адекват
 • 16

  Логістична регресія. Вступ до машинного навчання

  • Зрозумієте, що таке статистичне навчання
  • Навчитеся розв’язувати проблеми класифікації за допомогою логістичної регресії
  • Розберетеся, як застосовувати перехресну перевірку
  • Навчитеся використовувати scikit-learn для класифікації даних за допомогою логістичної регресії та перехресної перевірки
  • Навчитеся робити перехресну перевірку вручну
 • 17

  Заключне заняття. Висновки

  • Дізнаєтеся, як братися за розв’язання проблем
  • Зрозумієте, як зменшити ймовірність помилок
 • 21

  Презентація курсового проєкту

  • Презентуєте свою роботу колегам
  -

Реєстрація

 

 
 
 
Реєструючись, ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.