Онлайн-курс Data scientist | robot_dreams

навчіться будувати прогнозні моделі

DATA SCIENTIST

Дмитро Безущак Data Scientist / ML Engineer
5+ років досвіду

Тривалість:

4 місяці
35 онлайн-занять
щопонеділка та щосереди

Комплексний курс про магію даних. За 4 місяці ви опануєте повний стек інструментів і скілів дата-саєнтиста, а також навчитеся створювати та тренувати нейромережі, щоб допомагати бізнесу, промисловості, науці та медицині розробляти й покращувати продукти.

КУРС ПІДІЙДЕ

 • Початківцям і студентам технічних напрямів

  щоб розпочати карʼєру в ІТ із перспективного неперегрітого напряму, опанувати повний стек інструментів дата-саєнтиста, навчитися працювати з масивами даних, будувати моделі прогнозування та нейромережі під потреби бізнесу.

 • Аналітикам даних

  щоб автоматизувати рутинну роботу, навчитися працювати з Big Data без хаосу, формулювати бізнес-завдання через математичні закономірності, писати код на Python і користуватися його фреймворками для задач Data Science.

 • Розробникам, тестувальникам, CRM-менеджерам

  щоб навчитися збирати, обробляти, структурувати й читати дані, знаходити в них взаємозв’язки та інсайти для бізнесу; щоб адаптувати власні знання під новий напрям, будувати власні прогнозні моделі та свічнутися в Data Science.

 • Ритейл, фінанси, освіта, медицина, хайтек ― досвідчений дата-саєнтист сьогодні потрібен у будь-якій індустрії. Він може обробляти великі дані й будувати моделі, які дають змогу прогнозувати події та шукати неочевидні закономірності, щоб допомагати бізнесу ухвалювати рішення.

   

 • На цьому курсі ми почнемо з основ і чітко визначимо зони відповідальності дата-саєнтиста. Далі крок за кроком опануємо всі інструменти для аналізу даних і прогнозування: від Excel-таблиць і SQL-запитів до бібліотек TensorFlow, PyTorch, Keras для побудови нейромереж.

  У результаті ― ви навчитеся працювати з даними на рівні дата-саєнтиста й допомагатимете бізнесу створювати й удосконалювати продукти.

До програми курсу входять:

 1. ТЕОРІЯ

  • з нуля пройдете весь шлях професії та розберете ключові обов’язки
  • розвинете Data Scientist Mindset
  • вивчите потрібні математичні поняття та формули

 2. ІНСТРУМЕНТИ

  • писатимете SQL-запити до бази даних
  • навчитеся кодити на Python і користуватися бібліотеками NumPy, Pandas, Matplotlib, PyTorch, scikit-learn, Keras, SciPy, XGBoost, Math, Bokeh, Plotly, Seaborn тощо
  • зможете деплоїти власні моделі за допомогою Docker

 3. ПРАКТИКА

  • навчитеся правильно читати метрики та працювати з масивами даних
  • розв’язуватимете задачі класифікації й кластеризації та проводитимете Time Series Analysis
  • будуватимете моделі прогнозування та нейромережі

 4. ЗАПРОШЕНИЙ ЕКСПЕРТ

  • Владислав Яковенко, Engineering Manager в Bolt із 9-річним досвідом у Data Science
  • допоможе опанувати інструменти обробки Big Data та сформувати майндсет дата-саєнтиста

 5. КАРʼЄРА

  • навчитеся розуміти потреби бізнесу та будувати моделі, які допомагатимуть йому ухвалювати рішення
  • опануєте весь скілсет дата-саєнтиста
  • будете готовими пройти співбесіду на позицію Junior Data Scientist і відразу розв’язувати завдання

ЛЕКТОР:

Дмитро
Безущак

 • понад 5 років працює в Data Science
 • останні 2 роки обіймає посаду Data Scientist / ML Engineer у провідній IT-компанії зі списку S&P 500
 • має успішні релізи NLP- та CV-продуктів
 • разом із командою запустив стартап із розпізнавання логотипів
 • багаторазовий призер хакатонів та змагань Kaggle
 • має ступінь Master of Arts Київської школи економіки та Університету Г’юстона

Програма

 • 01

  01 модуль / заняття 1–2 / 3 години

  Вступ до професії Data Scientist і воркфлоу роботи на курсі

  Теми:

  • Що таке дані та для чого їх збирати
  • Чим відрізняються професії Data Analyst, BI Analyst, Data Engineer, Software Engineer, Data Scientist i Machine Learning Engineer
  • Стек навичок Data Scientist

  Результати:

  • Дізнаєтеся, що таке дані та які можливості є в бізнесу, якщо він правильно збирає та обробляє свої дані.
  • Зрозумієте відмінності між професіями Data Scientist, Data Analyst, BI Analyst і Data Engineer. Розберете зони відповідальності кожної.
  • Дізнаєтеся про види й типи даних.
  • Розберете ключові завдання Data Scientist у компанії.
  • Розберете стек навичок Data Scientist, виокремите власні сильні та слабкі сторони для цієї професії.
 • 02

  02 модуль / заняття 3–10 / 12 годин

  Інструменти Data Scientist

  Теми:

  • Python та Jupyter Notebook
  • Принципи ООП та їхнє застосування в програмуванні на Python
  • Базові концепти Python
  • Функціональне програмування
  • Особливості програмування на Python
  • Основні бібліотеки та фреймворки Python
  • Бібліотеки Python для Data Science

  Результати:

  • Знайомі з концептом і принципами програмування на Python.
  • Знаєте базовий синтаксис Python.
  • Вмієте користуватися Jupyter Notebook.
  • Знайомі з принципами ООП та застосовуєте їх на практиці.
  • Розумієте відмінність між обʼєктно-орієнтованим і функціональним програмуванням.
  • Вмієте використовувати код на Python для пошуку та обробки даних.
  • Розумієте, для чого потрібні бібліотеки Python, та знайомі з основними з них.
  • Знаєте, які бібліотеки Python використовують у Data Science, та вмієте працювати з ними.
 • 03

  03 модуль / заняття 11–17 / 9 годин

  Базова математика для Data Science

  Теми:

  • Основні концепти лінійної алгебри
  • Поняття вектора та операції з векторами
  • Поняття матриці та операції над матрицями
  • Векторний, нормативний та математичний простір
  • Події та ймовірність
  • Розподіл імовірностей
  • Дисперсія
  • Види розподілів

  Результати:

  • Актуалізували забуті знання з лінійної алгебри та статистики.
  • Знайомі з поняттям просторів у математиці та розумієте, для чого вони потрібні.
  • Знайомі з концептами теорії ймовірностей.
  • Знаєте формули розрахунку ймовірностей та вмієте ними користуватися.
  • Розумієте, що таке розподіл, дисперсія, кореляція, коваріація.
  • Вмієте описувати задачі математичною мовою.
  • Застосовуєте математичні формули для розв’язання задач Data Science.
 • 04

  04 модуль / заняття 18–20 / 4.5 години

  Бази даних для Data Science

  Теми:

  • Що таке дані та як їх зберігати
  • SQL для роботи з даними

  Результати:

  • Розумієте, що таке дані та як правильно їх зберігати.
  • Розбираєтесь у видах баз даних.
  • Розумієте відмінність між DB та DBMS.
  • Вмієте писати SQL-запити та користуватися операторами INSERT, DELETE, SELECT, WHERE та JOIN.
  • Знаєте, як «витягнути» потрібні дані з бази.
 • 05

  05 модуль/ заняття 21–28 / 12 годин

  Методи машинного навчання

  Теми:

  • Регресія
  • Задачі класифікації
  • Метод опорних векторів
  • Дерева ухвалення рішень
  • Задачі кластеризації
  • Методи прогнозування
  • Методи оцінки якості прогнозів
  • Поняття нейронних мереж
  • Бібліотеки та фреймворки для роботи з нейромережами
  • Метрики оцінки якості моделей Machine Learning

  Результати:

  • Вмієте будувати лінійну та поліноміальну регресію.
  • Вмієте розв’язувати задачі класифікації та кластеризації.
  • Знаєте, як провести базовий Time Series Analysis.
  • Вмієте будувати прогнози на основі отриманих даних.
  • Вмієте працювати з пакетами PyTorch, TensorFlow, Keras для побудови моделей Machine Learning.
  • Знайомі з метриками оцінки якості моделей.
  • Розумієте, який алгоритм працює «під капотом» нейромереж.
  • Побудували першу нейронну мережу вручну.
  • Вмієте користуватися нейромережами для прогнозування.
 • 06

  06 модуль / заняття 29–31 / 4.5 години

  Аналіз даних і прогнозування

  Теми:

  • Зчитування та обробка даних перед побудовою моделі
  • EDA, Feature Engineering, Feature Importance

  Результати:

  • Зчитуєте дані із CSV, JSON, XLSX, SQLite.
  • Знаєте, як працювати з Missing Data.
  • Будуєте зрозумілі візуалізації для даних.
  • Вмієте знаходити закономірності в даних.
  • Розумієте, чому так важливо правильно зібрати й обробити дані перед побудовою моделей прогнозування і чому не можна просто взяти всі дані та закинути в модель.
  • Знайомі з поняттям Feature та знаєте, що це таке в кожній моделі.
  • Розумієте, навіщо використовувати Feature Importance.
 • 07

  07 модуль / заняття 32–33 / 3 години

  Обробка Big Data та розвиток майндсету дата-саєнтиста

  Теми:

  • Обробка великих даних: парадигми, паралельне обчислення, розподілені системи
  • Компоненти Spark: Core, SQL, MlLib, Streaming, GraphX
  • Основи Spark: RDD, transformations та actions, lazy evaluations
  • Популярні API для роботи зі Spark
  • Базові операції в Databricks Notebook, синтаксис PySpark, візуалізація даних
  • Що таке майндсет дата-саєнтиста
  • Формулювання гіпотез та методи їх перевірки
  • Розуміння потреб бізнесу, поєднання вимог і математичних побажань
  • Вибір підходу та моделі, оцінка моделей
  • Поділ задачі від ПО на таски, планування
  • Презентація результатів та кінцевого рішення
  • Побудова власного профілю Data Scientist

  Результати:

  • Розумієте, що таке великі дані та знаєте принципи їх обробки.
  • Знаєте основи технології Spark та типові ситуації для її застосування.
  • Володієте базовим синтаксисом PySpark для операцій в Spark.
  • Працюєте з даними в Databricks Notebooks.
  • Застосовуєте майндсет дата-саєнтиста на практиці.
 • 08

  08 модуль / заняття 34–35 / 3 години

  Презентація фінального проєкту

  Результати:

  • Отримаєте Tabular Data і застосуєте всі скіли, опановані протягом курсу, на практиці.
  • Опрацюєте дані, побудуєте візуалізації, зберете пайплайн, побудуєте й натренуєте модель для прогнозування.
  • Представите свою модель колегам.

Реєстрація

 

 
 
 
Реєструючись, ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.