«DevOps Engineer» онлайн-курс | robot_dreams
 • онлайн-курс
 • 38 занять
 • практичні заняття

DevOps Engineer

Опануйте всі знання та навички для успішної роботи DevOps-інженером на практичному курсі.

Віктор Келеберда

DevOps Engineer у

Grid Dynamics

 • Зрозумієте основні принципи та концепції DevOps, такі, як автоматизація, контейнеризація, CI/CD, моніторинг, інфраструктура як код тощо.

 • Працюватимете з інструментами для керування системами: Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible; зможете використовувати їх для автоматизації розгортання, масштабування та управління інфраструктурою.

 • Дізнаєтеся про основні хмарні платформи, такі як AWS, Azure, Google Cloud, та навчитеся працювати з хмарними сервісами.

 • Зареєструватися

КУРС ПІДІЙДЕ

 • SYSTEM ADMINISTRATOR, IT SUPPORT SPECIALIST

  щоби навчитися автоматизувати розгортання та налаштування конфігурацій, оптимізувати навантаження на системи та послуги, підтримувати роботу стійких до відмови систем.

 • DEVELOPERS

  Щоби застосовувати методологію DevOps у розробці та автоматизації релізів застосунків, писати інфраструктурний код та розібратися у процесах, що відбуваються на проді.

 • TECH LEAD, TEAM LEAD

  Щоби вивчити методологію DevOps, вільно планувати інфраструктуру, враховувати всі потенційні ризики та завжди знаходити аргументи на користь того чи іншого рішення.

 • DEVOPS [BEGINNER]

  щоби опанувати необхідні навички на практиці, навчитися забезпечувати відмовостійку роботу систем і отримати експертну думку від девопса з досвідом за короткий проміжок часу.

ПРО КУРС

 • ви опануєте всі необхідні інструменти та технології для автоматизації розробки, налаштування софту та підтримки його робочого стану;

 • почнемо з віртуальних машин й операційною системою Linux, далі розберемося в CI/CD-процесах, Docker і Git, а наприкінці — налаштуємо моніторинг і логування систем;

 • наприкінці курсу презентуєте курсовий проєкт — розробку та розгортання мікросервісної архітектури з використанням DevOps практик;

 • курс повністю побудовано на практичних заняттях.

лектор

ВІКТОР КЕЛЕБЕРДА

DevOps Engineer в Grid Dynamics
5+ років досвіду у сферах healthcare, banking, startups

 • Працював у великих аутсорс-компаніях України — EPAM та SoftServe

 • З нуля вибудовував всі DevOps-процеси для єдиної платформи з аналітики даних на всіх ринках компанії Procter & Gamble

 • Налаштовував безпекову частину ІТ-продуктів для міжнародної консалтингової компанії, яка входить у трійку найкращих у світі

 • Менторить та коучить девопсів у Grid Dynamics

Програма

 • 01 заняття

  Модуль 1. Філософія DevOps

  • Філософія DevOps

  Результат: дізнаєтеся про концепцію роботи DevOps, цілі та переваги цієї спеціальності.

 • 01 заняття

  Модуль 2. Version Control

  • Вступ до Git

  Результат: ознайомитеся з системою контролю версій Git та навчитеся основним командам для управління версіями коду: git add, git commit, git pull, git merge, git rebase.

 • 04 заняття

  Модуль 3. Мережа: технології, обладнання, протоколи

  • Вступ до мережевих технологій
  • Основи IP та MAC-адресування
  • Мережеве обладнання
  • Основи мережевих протоколів

  Результат: зрозумієте базові концепції та типи мереж, MAC та IP-адреси, мережеві класи та підмережі. Дізнаєтеся про функції та призначення кожного типу мережевого обладнання. Зможете використовувати інструменти для аналізу мережевого трафіку.

 • 02 заняття

  Модуль 4. Віртуалізація

  • Віртуальні машини (VMs)
  • Vagrant для створення віртуальних середовищ

  Результат: ознайомитеся з концепцією віртуальних машин та їх роллю в інфраструктурі DevOps. Навчитеся використовувати Vagrant для створення віртуальних машин у VirtualBox.

 • 04 заняття

  Модуль 5. Linux/Unix-системи

  • Вступ до Linux/Unix
  • Просунутий Linux
  • Інструменти для аналізу та безпеки мережі
  • Bash-скрипти

  Результат: ознайомитеся із управлінням, моніторингом та налаштуванням операційної системи Linux та її компонентів. Вмієте використовувати статичні та динамічні IP. Навчилися налаштовувати маршрутизацію та мережеві інтерфейси, брандмауери, VPN. Працюєте з Bash-скриптами.

 • 03 заняття

  Модуль 6. Бази даних

  • Робота з SQL
  • Визначення та різновиди NoSQL
  • Реплікація та шардування баз даних

  Результат: ознайомитеся з принципами та мовою запитів SQL. Дізнаєтеся про NoSQL-бази даних, процесом реплікації та шардування баз даних.

 • 03 заняття

  Модуль 7. Контейнеризація з Docker

  • Встановлення та конфігурація Docker
  • Docker-compose
  • Docker-swarm

  Результат: навчитеся встановлювати та контейнерувати Docker, створювати та запускати образи, працювати з контейнерами. Зможете працювати з docker-compose, налаштовувати мережі для комунікації контейнерів. Навчитеся розгортати та масштабувати сервіси.

 • 02 заняття

  Модуль 8. Знайомство з Kubernetes

  • Вступ до Kubernetes
  • Self-hosted Kubernetes

  Результат: ознайомитеся з основами Kubernetes, основними компонентами, концепціями та командами конфігурації. Детально розглянете сервіси та служби в Kubernetes, навчитеся налаштовувати selfhosted Kubernetes.

 • 08 заняття

  Модуль 9. Хмарні обчислення

  • Знайомство з хмарою
  • Основи AWS
  • Робота з AWS S3
  • Робота з AWS ECS
  • AWS EKS: функції та переваги
  • AWS SSM: визначення та основні компоненти
  • AWS DBs Services
  • AWS CloudFormation

  Результат: навчитеся використовувати IAM. Зможете створювати та налаштовувати VPC та підмережі, використовувати Security Groups та ACL, управляти EC2. Навчитеся створювати та налаштовувати бакети S3, управляти об'єктами та політиками доступу. Зможете завантажувати образи в Docker Hub та Amazon ECR, налаштовувати та управляти ECS кластерами. Повноцінно працюватимете з AWS та його сервісами.

 • 06 заняття

  Модуль 10. DevOps-автоматизація

  • Вступ до Terraform
  • Просунуте користування Terraform
  • Вступ до Ansible
  • Просунуте користування Ansible
  • Основи CI/CD
  • Знайомство з Jenkins

  Результат: навчитеся працювати з Terraform на просунутому рівні. Зможете використовувати просунуті можливості Ansible для автоматизації складних задач. Вивчите основні концепції та переваги CI/CD. Ознайомитеся Jenkins для автоматизації розробки та постачання ПЗ.

 • 01 заняття

  Модуль 11. Моніторинг та логування

  • Вступ до моніторингу

  Результат: ознайомитеся з основними концепціями моніторингу, його важливістю та роллю в розробці та управлінні інфраструктурою, з інструментами збору та візуалізації.

 • 01 заняття

  Модуль 12. Кібербезпека

  • Основи кібербезпеки

  Результат: дізнаєтеся про основні принципи кібербезпеки та захисту інфраструктури та додатків від потенційних загроз, ознайомитеся з типовими інструментами для убезпечення ПЗ від атак.

 • 01 заняття

  Модуль 13. Serverless-архітектура

  • Вступ до моніторингу

  Результат: ознайомитеся з концепцією Serverless та навчитеся розробляти та розгортати складніші додатки за допомогою Serverless-підходу з використанням платформи AWS Lambda.

 • 01 заняття

  Модуль 14. Захист курсового проєкту

  Результат: презентуєте фінальний проект — розробку та розгортання мікросервісної архітектури з використанням DevOps-практик. Матимете працюючий шаблон CV та навчитесь ефективному спілкуванню на співбесідах.

реєстрація

Реєструйтеся та зростайте у розробці відмовостійких систем.

 
 
 
Реєструючись, ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.